شرکت پویندگان صنعت آریا با بهره مندی از تجارب گذشته و با برخورداری از سوابق مدیریتی که در پروژه های پیشین خود داشته است و همچنین با بهره گیری از متخصصین و کارشناسان مجرب و ارتباط تنگاتنگ با صنایع و مراکز علمی وتحقیقاتی منشأ خدمات مفید و مؤثر به کلیه صنایع کشور بوده ...

   بیشتر ...

   
   
   


   
   


   
   
   

تأمین انواع آجرهای نسوز عایق
تأمین انواع الیاف سرامیکی
تأمین انواع نسوزهای بی شکل شامل ملات ها, جرمهای کوبیدنی, جرمهای پاششی, جرمهای ریختنی
تأمین رولرهای سرامیکی
تأمین برخی انواع قطعات مبلمان کوره از جنس مولایت و کوئوردیریت, آجرها و صفحات نسوز متراکم آلومینایی و شاموتی
تأمین انواع پوششهای مقاوم به خوردگی
تأمین انواع پوششهای مقاوم به سایش
تأمین برخی انواع مواد اولیه مصرفی در صنایع نسوز, سرامیک و ریخته گری دوغابی
  
بیشتر ...

این شرکت متأثر از سوابق مدیریت و با بهره مندی از تیم سازمان خویش , دو محور اصلی فعالیت به شرح ذیل را در دستور کار دارد:

محور اول فعالیتها
انجام مطالعات تفصیلی , تدوین طرح های توجیه فنی اقتصادی برخی پروژه های صنعتی ...
محور دوم فعالیتها
تأمین مجموعه ای از مواد اولیه, کالاهای صنعتی و برخی انواع تجهیزات و ماشین آلات کاربردی در صنایع ...