پروژه ها

تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سرامیکهای کاربردی در صنعت ساختمان

مشخصات طرح:
125000 تن ظرفیت تولید
شیراز محل اجرا
آجر ,بلوک و سرامیکهای ساختمانی اصلی ترین محصول تولیدی
1387 تاریخ قرارداد
205 میلیارد ریال میزان سرمایه گذاری برآورد شده
   
سایر پروزه ها
تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید مقره های سرامیکی کاربردی در صنعت برق

تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید چینی بهداشتی صدف آباده (واحد 1)

 تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید چینی بهداشتی صدف آباده (واحد 2)

اجرای خط تولید برخی انواع سرامیکهای صنعتی آباده در دو فاز 1و 2

تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید برخی انواع سرامیکهای مقاوم به خوردگی (ضد اسید)

تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سرامیکهای کاربردی در صنعت ساختمان

تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید رولرهای سرامیکی و برخی انواع قطعات مبلمان کوره

تدوین طرح توجیهی فنی- اقتصادی تولید سرامیکهای صنعتی راهبران نوین مهر

  جدول پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه ها