پروژه ها

جدول پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه

پروژه8 پروژه7 پروژه6 پروژه5 پروژه4 پروژه3 پروژه2 پروژه1 پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه با ذکر شماره پروژه
فاز2 فاز1
مطالعات اولیه
انجام مطالعات تفصیلی و تدوین طرح توجیهی فنی-اقتصادی
        انجام عملیات ساختمانی
          انجام تأسیسات زیربنایی و خرید ماشین الات خط تولید
            انجام عملیات نصب و راه اندازی خط تولید
            انجام عملیات تولید آزمایشی (Pilot)
              شروع تولید انبوه محصول
              تثبیت بهره برداری و دسترسی به ظرفیت اسمی
سایر پروزه ها
تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید مقره های سرامیکی کاربردی در صنعت برق

تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید چینی بهداشتی صدف آباده (واحد 1)

 تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید چینی بهداشتی صدف آباده (واحد 2)

اجرای خط تولید برخی انواع سرامیکهای صنعتی آباده در دو فاز 1و 2

تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید برخی انواع سرامیکهای مقاوم به خوردگی (ضد اسید)

تدوین طرح توجیهی فنی و اقتصادی تولید سرامیکهای کاربردی در صنعت ساختمان

تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی تولید رولرهای سرامیکی و برخی انواع قطعات مبلمان کوره

تدوین طرح توجیهی فنی- اقتصادی تولید سرامیکهای صنعتی راهبران نوین مهر

  جدول پیشرفت فیزیکی اجرای پروژه ها