خدمات و پشتیبانی

●  تأمین برخی انواع مواد اولیه مصرفی در صنایع نسوز, سرامیک و ریخته گری دوغابی

ماده اولیه

صنعت مصرف کننده

نسوز سرامیک ریخته گری دوغابی
سیلیکات زیرکونیوم
اکسید زیرکونیوم    
اکسید آلومینیوم    
بوکسیت    
گرافیت
اکسید زیرکونیوم    
هیدروکسید آلومینیوم    
آلومینای تبولار    
آلومینای کلسینه شده    
تری پلی فسفات سدیم  
اسید بوریک    
سیمان نسوز    
مولایت  
سیلیکون کارباید  
انواع افزودنیهای با پایه آلی و معدنی
کربنات کلسیم    
کائولن  
تیتان  
اکسید زیرکونیوم