خدمات و پشتیبانی

این شرکت با بهره مندی از تجارب گذشته و با برخورداری از سوابق مدیریتی که در پروژه های پیشین خود داشته است و همچنین با بهره گیری از متخصصین و کارشناسان مجرب و ارتباط تنگاتنگ با صنایع و مراکز علمی وتحقیقاتی منشأ خدمات مفید و مؤثر به کلیه صنایع کشور بوده و افتخار این را داشته که چندین طرح توجیهی فنی اقتصادی در ارتباط با صنعت سرامیک و نسوز کشور ارائه دهد.

این شرکت در زمینه پوششهای ضدخوردگی صنایع نفت, گاز و پتروشیمی نیز فعالیت داشته و با حضور در مناقصه های صنایع فوق, در جهت تأمین مواد شیمیایی, کاتالیستها ,عایقهای سیلیکات کلسیم و دیگرمواردی که در صنایع نفت, گاز و پتروشیمی به عنوان عایق حرارتی یا عوامل مؤثر بر مقاومت به خوردگی مورد استفاده قرار می گیرند , گامهای مؤثری برداشته است.

در صنعت سرامیک نیز این شرکت بواسطه سابقه درخشانی که در راستای تأمین نیازهای صنعت فوق داشته است, تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز در بخش سرامیک در زمینه های نسوز, ریخته گری , پرسکاری و قطعات High Tech می باشد.

تأمین انواع آجرهای نسوز عایق
 

تأمین برخی انواع قطعات مبلمان کوره از جنس مولایت و کوئوردیریت, آجرها و صفحات نسوز متراکم آلومینایی و شاموتی

تأمین انواع الیاف سرامیکی

تأمین انواع پوششهای مقاوم به خوردگی

تأمین انواع نسوزهای بی شکل شامل ملات ها, جرمهای کوبیدنی, جرمهای پاششی, جرمهای ریختنی

تأمین انواع پوششهای مقاوم به سایش

تأمین رولرهای سرامیکی

تأمین برخی انواع مواد اولیه مصرفی در صنایع نسوز, سرامیک و ریخته گری دوغابی